ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1. Підготовка ЗНЗ до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
2. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.
3. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.
4. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
5. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
6. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
7. Тимчасове Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу.
8. Типове положення про службу охоронипраці.
9. Правила безпечної експлуатації електроустановок.
10. Правила пожежної безпеки України.
11. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
12. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
13. Правила безпеки систем газопостачання України.
14. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.
15. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів.
16. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики.
17. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторях) хімії.
18. Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.
19. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.
20. Правила безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях.
21. Інструктивно-методичні матеріали “Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму ЗНЗ”
22. Положення про безпечну експлуатацію будівель і споруд.
23. Правила обстежень, оцінки технічного стану будівель і споруд.
24. Інструкція по обліку та порядку ведення особових медичних книжок.
25. Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів.