Головна » Файли » внутрішкільний контроль » вивчення системи роботи учителя

Пам'ятка по вивченню системи роботи учителя
[ Викачати з сервера (23.6 Kb) ] 24.02.2016, 17:41

ПАМ’ЯТКА З ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ

Зміст питання, яке вивчається

Питання, що вивчаються

Форми і методи вивчення

Виконання вчителем Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку

Аналіз стану дотримання вчите­лем Статуту та режиму роботи на­вчального закладу

Планування вчителем навчально-виховної роботи

 • стан календарного планування:
 • відповідність планування вимогам навчальних програм;
 • передбачення форм проведення тематичних оцінювань;
 • стан поурочного планування:
 • якість та систематичність;
 • планування позакласної роботи з предмета;
 • якість планування виховної роботи.

Вивчення планів роботи вчителя

Виконання вчителем навчальних програм

 

 • зіставлення календарних планів із записами в класних журналах, зошитах, щоденниках учнів та календарним плануванням;
 • стан виконання графічних, контрольних, практичних, лабораторних робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, творчих робіт тощо

Аналіз планування, класних журналів, учнівських зо­шитів та щоденників

Якість навчального процесу

 

 • знання змісту навчальної програми,
 • забезпечення уроку навчально-наочними посібниками (таблицями, картками, навчальними фільмами)
 • раціональність вибору структури уроку;
 • оптимальність застосування форм, засобів і методів ро­боти на різних етапах уроку;
 • стан диференціації та індивідуалізації навчальної діяль­ності школярів на різних етапах уроку;
 • дотримання вчителем програмних вимог щодо виконання практичної частини дослідів, лабораторних робіт, практичних занять;
 • рівень матеріально-технічного забезпечення навчально­го процесу;

Відвідування та аналіз 10-15 уроків;

 

Наявність роздаткового матеріалу

 

Ступінь використання ТЗН

 

 

Якість виховного процесу та робота з обдарованими дітьми

 • Рівень інтересу учнів до предмета;

 

 • наявність системи роботи вчителя з виховання у шко­лярів інтересу до предмета;

 

 • рівень сформованості в учнів умінь самостійно застосо­вувати знання на практиці.

 

 • організація індивідуальної роботи з обдарованими дітьми;

Анкетування учнів;

 

Спостереження за роботою вчите­ля та учнів на уроці;

 

Аналіз позакласної роботи з предмету

Стан ведення учнівських зошитів

 

 • періодичність і якість перевірки зошитів та організація роботи над помилками;
 • система письмових робіт, питома вага самостійних і творчих робіт;
 • дотримання об’єму виконаних робіт у класі та вдома;

Вивчення учнівських зошитів

Рівень навчальних досягнень учнів

 

 • якість усних відповідей, письмових, лаборатор­них та практичних робіт;
 • усвідомленість, глибина і міцність засвоєння знань;
 • уміння застосовувати набуті знання на практиці у стандартних і нестандартних ситуаціях;
 • об’єктивність оцінювання навчальних досягнень шко­лярів

Спостереження на уроках;

 

Аналіз результатів контрольного діагностування

Ведення класних журналів, журналів гурткової роботи, індивідуальних занять зі школярами

Вивчення відповідності стану ве­дення вимогам, що передбачено МОНУ

Культурний рівень учителя та його ерудиція

 

Самоосвітня робота вчителя:

 • робота над проблемою;
 • що вивчає і що впроваджує;
 • участь у методичній роботі на рівні школи, району та області;
 • участь у педагогічних конкурсах, виставках та аукціонах;
 • участь у засіданнях педагогічних рад та нарадах при ди­ректорові;
 • наявність друкованих матеріалів;
 • відвідування уроків та позакласних заходів інших учи­телів

Бесіди з учителем;

ознайомлення з доповідями, розробками та публікаціями;

аналіз якості виступів на семінарах, конференціях тощо

Робота вчителя над зміцненням здоров’я учнів:

 

 

 • попередження перевантаження на уроках;
 • фізкультхвилинки;
 • контроль за правильністю посадки учнів за столами;
 • дотримання санітарного режиму в класі чи в кабінеті;
 • санітарно-просвітницька робота з учнями та батьками

Спостереження на уроках;

аналіз документації;

бесіда з медсестрою школи

Для класного керівника

Рівень та результативність роботи вчителя з батьками:

 • зв’язок із громадськими організаціями та підприємства­ми, де працюють батьки учнів класу;
 • робота класного батьківського комітету;
 • робота з педагогічного всеобучу

Вивчення планів роботи;

відвідування батьківських зборів та засідань батьківських комітеті

Результативність виховної роботи:

 

 

 • рівень вихованості школярів;
 • стан відвідування школи;
 • поведінка на уроках та перервах;
 • ставлення до навчальних і трудових обов’язків;
 • участь у громадській роботі;
 • рівень підготовки до життя;
 • рівень соціальної адаптації;
 • стан збереження шкільного майна тощо

Анкетування;

спостереження за поведінкою учнів;

бесіди з учнями

Категорія: вивчення системи роботи учителя | Додав: nataly280985
Переглядів: 501 | Завантажень: 95 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: