Головна » Файли » внутрішкільний контроль » стан викладання предмету

Про стан викладання зарубіжної літератури
15.01.2016, 14:41

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11- х класів із зарубіжної літератури

Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь і навичок учнів адміністрацією школи вивчався стан викладання зарубіжної літератури.

Контроль передбачав вивчення та узагальнення системи роботи вчителів за такими напрямками:

  1. Навчально-методичне і технічне забезпечення.
  2. Підготовка вчителя до уроку( наявність та якість поурочних і календарно-тематичних планів, методика та науково-теоретичний рівень викладання предмету).
  3. Навчально-виховна діяльність вчителя( відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм, використання форм і методів обліку навчальних досягнень учнів, упровадження активних форм і методів навчання, використання наочності, ТЗН та сучасних інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі, ефективність використання міжпредметних зв’язків).
  4. Позакласна робота з предмету.
  5. Результативність навчально-виховної роботи (стан успішності та якість знань учнів).

Зарубіжну літературу викладають учителі:

____ –  вчитель вищої категорії, «вчитель-методист ;

____ – вчитель І кваліфікаційної категорії;

Із метою реалізації плану перевірки адміністрацією школи було відвідано уроки вчителів, вивчено документацію, перевірено учнівські зошити, проведено контрольні роботи у 5-11 класах, здійснено огляд навчальних кабінетів.

 Перевірка показала, що вчителі працюють за чинною навчальною програмою та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки  України. Під час календарно-тематичного та поурочного планування вчителями враховується як обсяг і структура навчального матеріалу програми, так і конкретні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури, доцільно розбито уроки за темами. За поурочним плануванням, яке характеризується систематичністю, чітко простежуються різні типи уроків, система  робіт по розвитку  зв’язного мовлення.

 Контроль виконання вимог щодо ведення шкільної документації показав, що більшість вчителів зарубіжної літератури ведуть шкільну документацію з урахуванням усіх вимог і рекомендацій, охайно і чітко, вчасно перевіряють учнівські зошити, слідкують за  дотриманням єдиних вимог до писемного мовлення. Проте вчитель ____ допускає виправлення у класних журналах. Згідно з існуючими вимогами в учнів є необхідна кількість робочих та контрольних зошитів. Зміст робіт та їх складність відповідають вимогам програми. При перевірці зошитів вчителі приділяють увагу дотриманню єдиного орфографічного режиму. Проте вчителям _____ та ______   слід більше уваги звертати на охайність виконання робіт учнями та зовнішній вигляд роботів.

Слід зазначити, що наявні кабінети зарубіжної літератури, а саме каб. № ___ та каб. № _____ (зав. каб. _____) забезпечені  навчально-наочними посібниками, дидактичним матеріалом, каб. № _____ оснащений телевізором та комп’ютерною технікою. Учителями, за участю учнівського активу, виготовлено багато унаочнення до  творів, які введено в програму, матеріал уроків розподілений за тематичними папками по кожному автору. Достатньою є кількість матеріалів для проведення контрольних робіт. Навчально-наочні посібники, роздатковий матеріал раціонально систематизовано. Забезпеченість підручниками складає 100%.    

Вивчення, аналіз та узагальнення отриманої інформації дають можливість констатувати, що  учителі зарубіжної літератури: _____ мають високу професійну підготовку, добре володіють методикою викладання та ефективними формами організації навчально-виховного процесу, кожний учитель має власні підходи до реалізації освітніх завдань.
На уроках вони застосовують різноманітні засоби навчання та завдяки сучасним методам і методикам у тісному зв’язку з набутим досвідом забезпечують високий рівень навчальних досягнень учнів. Велику увагу учителі приділяють формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей шляхом залучення через зарубіжну літературу до культурних надбань людства, уміло поєднують процес навчання з вихованням учнів. В основі роботи лежить активізація пізнавальної діяльності, формування в учнів інтересу до отримання знань, практична спрямованість навчальної діяльності. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій, інтерактивних методик (уроки-диспути, заочні подорожі, літературні вікторини, конкурси читців, захист малюнків, написання творів-есе, складання сенканів) розвиває творчі здібності та мовлення учнів. Особлива увага приділяється роботі з обдарованими учнями, що підтверджується результатами, досягнутими у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсах різних рівнів.

Учителі: ______ свої уроки намагаються проводити з дотриманням їх методики та структури, значну увагу приділяють створенню найсприятливіших умов для навчання учнів на основі врахування їхніх нахилів, здібностей та інтересів, постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня через самоосвіту та співпрацю із колегами: _______.  Проте спостерігаються випадки, коли вчителі допускають методичні помилки при викладанні: не завжди раціонально поєднують методи фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи, що зумовлює суттєві недоліки у  підготовці учнів, у викладанні світової літератури переважає репродуктивна модель навчання, діти недостатньо знають зміст творів. Учителю ____- слід більше уваги звертати на підтримання свідомої дисципліни у класах.

В цілому по школі спостерігаються зниження інтересу учнів до читання художніх творів зарубіжної та української літератури.

В ході перевірки були проведені контрольні роботи у 5-х - 11-х класах, результати яких були наступні:

Учитель

Клас

Учнів за списком

Виконували завдання

Високий рівень

%

Достатній рівень

%

Середній рівень

%

Початковий рівень

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати контрольних робіт засвідчили, що 21,5 % учнів школи засвоїли програмовий матеріал на високому рівні, 48 % - на достатньому рівні, 26,6 % - на середньому рівні, 3,9 % учнів – на початковому рівні.

Порівняльний аналіз результатів контрольних робіт 6-11 класів із річним оцінюванням за ___  н. р. показав, що в цілому учні підтвердили свої знання на відповідному рівні, проте спостерігаються розбіжності в ____ класах.

Усі вчителі предметної методичної комісії проводять позакласну роботу. Традиційним стало залучення великої кількості учнів до предметного тижня та різних конкурсів.

На підставі вище викладеного,

наказую:

  1. Інформацію про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів із зарубіжної літератури заслухати на нараді при директору.
  2. Відзначити якісну і результативну роботу вчителів зарубіжної літератури: ______.
  3. Вчителям зарубіжної літератури: ___________ вжити заходів щодо усунення вказаних недоліків, у ході підготовки до уроків особливу увагу приділяти диференціації навчальної діяльності учнів, використовувати особистісно-орієнтований підхід до кожного учня.
  4. Вчителю зарубіжної літератури __________ вказати за виявлені недоліки в системі оцінювання навчальних досягнень учнів, зобов’язати дотримуватися критеріїв навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури.
  5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР ______.
Категорія: стан викладання предмету | Додав: nataly280985
Переглядів: 5976 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: