Головна » Файли » внутрішкільний контроль » стан викладання предмету

Про стан викладання української літератури у 5-11 класах
15.01.2016, 14:37

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української літератури у 5-11 класах 

Згідно з річним планом роботи школи протягом ______ року вивчався стан викладання української літератури у 5-11 класів.

 У ______  українську літературу викладають вчителі:

 • ______. – вища категорія, старший вчитель;
 • ______. – І категорія;
 • ______ – ІІ категорія;
 • ______ – спеціаліст.

Вивчення стану викладання української літератури та рівень знань, умінь і навичок здійснювалося за напрямами: навчально-виховна робота (планування,  виконання навчальних програм, реалізація рекомендацій з викладання, системність викладання, формування в учнів умінь і навичок зв’язного мовлення, дотримання критеріїв оцінювання, використання методів, прийомів і засобів навчання); результати навчання, якість знань, умінь і навичок учнів.

З метою реалізації такого плану дирекцією були відвідані уроки, вивчено документацію вчителів, проведені контрольні роботи.

Перевірка показала, що вчителі працюють за чинною навчальною програмою та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки  України. Під час календарно-тематичного та поурочного планування вчителями враховується як обсяг і структура навчального матеріалу програми, так і конкретні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів із української літератури, доцільно розбито уроки за темами. За поурочним плануванням, яке характеризується систематичністю, чітко простежуються різні типи уроків, система  робіт по розвитку  зв’язного мовлення.

Найважливіші проблеми методичної роботи вчителів української літератури, напрями й форми їх розв’язання визначаються з огляду на якісний склад педагогічних кадрів, їхні досягнення і труднощі у викладанні, інтереси й запит. Високий рівень умінь з методики викладання предмета мають вчителі ____________,  вчителі: ________ продовжують удосконалювати практичні навички  у розв’язанні конкретних методичних проблем.

Кожен вчитель української літератури усвідомлює завдання, які сьогодні поставлені перед навчальним закладом і працює над формуванням внутрішнього світу учнів, спираючись на літературно художні образи, загальну читацьку компетентність та загальнолюдські цінності.

Учителі: _____, керівник ШМК вчителів-словесників, ______ впроваджують на уроках української літератури сучасні методики в тісному зв’язку з набутим досвідом. Широко застосовують інтерактивні технології, а саме метод «незакінчене речення», метод «Прес», робота в парах і групах. Уроки мають особистісно-зорієнтовану спрямованість, поєднують національні і загальнолюдські духовні цінності, виховують естетичні смаки. Вони спонукають школярів активно відстоювати власну точку зору, формують в учнів потребу в читанні літературних творів, розвивають усне і писемне мовлення школярів, а також образне, логічне та творче мислення. Для опитування учнів використовують різні форми роботи: відповідь на запитання, вікторини, асоціативний ланцюжок, літературний диктант, порівняльну характеристику героїв, аналіз вірша, тестування. Учні, яких навчають ці вчителі є активними учасниками, призерами та переможцями не лише районних, а й обласних олімпіад і конкурсів.

Учителі: _________ свої уроки намагаються проводити з дотриманням їх методики та структури, значну увагу приділяють створенню найсприятливіших умов для навчання учнів на основі врахування їхніх нахилів, здібностей та інтересів, постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня через самоосвіту та співпрацю із колегами. Проте спостерігаються випадки  не раціонального поєднання методів фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи,  не раціонального застосування основних принципів навчання, що зумовлює суттєві недоліки у  підготовці учнів, у викладанні української літератури переважає репродуктивна модель навчання, діти недостатньо знають зміст творів. Учителю _____ слід більше уваги звертати на підтримання свідомої дисципліни у класах.

В цілому по школі спостерігаються зниження інтересу учнів до читання художніх творів української літератури, що стає причиною зниження результативності участі учнів школи у творчих конкурсах з української мови та літератури.

В ході перевірки були проведені контрольні роботи у 5-х-11-х класах, результати яких були наступні:

 

Клас

Всього учнів

Писали роботу

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

% якості

Вчитель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовими помилками при написанні контрольних робіт були:

 • помилки у визначенні проблематики творів;
 • граматичні помилки у висловлюваннях;
 • помилки у визначенні головної думки творів.

Результати контрольних робіт засвідчили, що 24% учнів школи засвоїли програмовий матеріал на високому рівні, 49 % - на достатньому рівні, 24% - на середньому рівні,  3% учнів – на початковому рівні.

Порівняльний аналіз результатів контрольних робіт 5-11 класів із поточним оцінюванням за ______ показав, що в цілому учні підтвердили свої знання на відповідному рівні, проте спостерігаються розбіжності в оцінюванні  ________ в сторону зниження результатів.

Усі вчителі предметної методичної комісії проводять позакласну роботу. Традиційним стало залучення великої кількості учнів до предметного тижня та різних конкурсів.

 На підставі вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

 1. Інформацію про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української літератури заслухати на нараді при директору.
 2. Відзначити послідовну та результативну роботу вчителів ____ щодо забезпечення стабільності знань учнів з української літератури.
 3. Вчителям української літератури: ________ шляхом самоосвіти, взаємовідвідування уроків колег вдосконалювати методику проведення уроків літератури, урізноманітнити види робіт.  
 4. Вчителям: __________  розробити диференційовані завдання з метою ліквідації початкового та середнього рівня знань окремих учнів ________ класів до _______., належним чином при викладанні української літератури врахувати індивідуальні особливості учнів та особливості класних колективів, співпрацювати із практичним психологом, класоводами та класними керівниками.
 5. Зобов’язати вчителів української літератури проводити навчально-виховні заняття з використанням електронних засобів навчання у ____.

Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР__________.

Категорія: стан викладання предмету | Додав: nataly280985
Переглядів: 924 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: